Nyt gratis kursus til dig: Personprofiler - kender du typen?

personprofiler-typer-test.jpg

I din kursusportefølje har du nu fået adgang til et nyt kursus om personprofiler. Find kurset under kategorien "Ledelse og projektledelse".

I kurset får du et indblik i forskellige syn på vores personligheder og forskellige personprofiler med hver deres karaktertræk, styrker og udfordringer.

Du får mulighed for at prøve at afdække din egen personprofil - og du kan også forsøge dig med dine kolleger og samarbejdspartnere.

På den måde får du en bedre forståelse for din egen adfærd og dit samarbejde med andre, men du vil også kunne se, hvordan du kan udvikle dig, hvordan du kan blive en bedre medarbejder eller leder, og hvordan du styrker kommunikationen i teamet og i virksomheden.

Kurset indeholder 5 moduler:

Personlighed, Personprofiler - de fire farver, Profilernes udviklingsområder, Kommunikation med typerne, Afslutning og kursusbevis

Video fra kurset

I kurset lærer du blandt andet om:

  • Forskellige syn på udvikling af personlighed
  • Fem personlighedstræk (the Big Five)
  • Personprofilers forskellige karaktertræk
  • Udviklingspunkter for personprofilerne
  • Gode dage og dårlige dage for hver profil
  • Måder at kommunikere med profilerne på
  • Nonverbale kendetegn ved hver profil
  • Aktiv lytning og assertiv kommunikation

Kurset består af videoer, opgaver og quizzer, og du kan se et eksempel på en video fra kurset her.