Sådan sikrer du din egen kompetenceudvikling

Arbejdspresset i mange virksomheder er så voldsomt, at det kan være svært at finde tid til efteruddannelse og kurser til medarbejderne. Det skriver Danmarks Evalueringsinstitut, EVA, som netop i disse dage sætter fokus på digital læring. Men hvad kan du selv gøre for at sikre dig at dine kompetencer er opdaterede? Her får du tre gode råd.

saadan-sikrer-du-din-egen-kompetenceudvikling.jpg

At der i Danmark bruges mindre og mindre tid på efteruddannelse, er et faktum. Ifølge Eurostat deltog godt 23% af de voksne over 25 i efteruddannelse (formelle såvel som uformelle ”læringsaktiviteter”) i 2018. Det er det laveste niveau i de 10 år statistikken spænder over. Frem til 2015 deltog over 30% i efteruddannelse.

Selvom Danmark stadig er et af de lande i EU som efteruddanner arbejdsstyrken mest, nærmer vi os det bløde midterfelt, mens nabolande som Finland (28,5%) og Sverige (29,2%) tydeligvis satser markant på efteruddannelse.

I Frankrig er de knap 40 millioner mennesker i målgruppen. Her har man øget indsatsen fra omkring 5-6% for ti år siden til godt 18% i 2018. Det er en af de primære grunde til at indsatsen på EU-plan samlet set er løftet med knap 2%.

Skal den lidt kedelige udvikling herhjemme vendes, skal der politisk handling til – og den diskussion hører hjemme et andet sted end her.

Træning og uddannelse er en nødvendighed – også hvis du er ledig

Men det betyder jo ikke, at du skal ofre din karriere og dine muligheder for at tilegne dig nye kompetencer. Du er dog nødt til at tage sagen i egen hånd, og aftale detaljerne med din arbejdsgiver eller med Jobcenteret eller A-kassen, hvis du er ledig.

Der er en tendens til at glemme at langt de fleste har behov for træning og efteruddannelse, for eksempelvis at håndtere udfordringerne ved ny eller opdateret software. Her fristes man til at indvende, at det er lidt paradoksalt at virksomhederne bruger store summer på software og IT-systemer, men tilsyneladende ikke bekymrer sig om, hvorvidt medarbejderne rent faktisk kan benytte det.

Er du ledig bør du også være opmærksom på at vedligeholde kompetencerne. Det kan være svært, men det er vigtigt – for det er med til at gør dig attraktiv på arbejdsmarkedet.

Kristian Høgh Stephansen
Kristian Høgh Stephansen25. juni 2019
  • Arbejdsliv
  • Kompetenceudvikling

Tilmeld dig Ugebrev for ledige

ugebrev-for-ledige-header.png

Ugebrev for ledige udkommer hver uge med tips og tricks, eksklusive jobopslag, konkurrencer, spændende artikler og meget, meget mere.

Efter tilmelding får du adgang til vores CV Værktøjskasse med CV skabeloner, ikoner og inspiration til dit CV.

Læs mere på Ugebrevforledige.dk eller tilmeld dig herunder.

3 gode råd: Sådan tager du hånd om din egen kompetenceudvikling

E-learning har nogle klare fordele, når du skal bede din arbejdsgiver om tid til kompetenceudvikling. Og er du ledig, kan du benytte kurserne på FH.Onlinekurser.dk eller Onlinekurser.dk uden risiko – for kurserne kan ikke bruges som fuldtidsundervisning.

Det er enkelt at gå i gang. Det handler sådan set bare om være medlem af en af de samvirkende medlemsorganisationer, hvilket giver dig mulighed for at tilmelde dig.

Men lidt omtanke er en god ting. Her får du tre gode råd.

Læg en plan

Får du dårlig samvittighed over at bruge arbejdstid på efteruddannelse? Så er du ikke alene. Den dårlige samvittighed er desværre en af kompetenceudviklingens hovedfjender. Den er en af hovedårsagerne til frafald. Og frafald er med til at give selvtilliden et ordentlig gok i nødden.

Det gavner ingen, så det er vigtigt, at du ikke giver efter for den følelse. Der er nemlig intet at have dårlig samvittighed over. Tværtimod.

Så allerede inden du går i gang med et kursus, vil jeg anbefale at du lægger en realistisk plan, som du gør en indsats for at følge – og som er afstemt med din arbejdsgiver, hvis du er i arbejde. Er du ledig, skader det heller ikke at tage en snak med Jobcenteret, fagforeningen eller a-kassen om hvilke kompetencer som kunne være fornuftige at fokusere på.

Der er flere måder at lægge sådan en plan på, men den bør indeholde to ting: Tidsforbrug og mål.

Hvis du for eksempel har behov for at lære at lave pivottabeller i Excel, er det dit mål. Tidsforbruget aftaler du med din arbejdsgiver, men det kunne for eksempel være 2 timer om ugen i en given periode.

Hav tålmodighed

Det er de færreste ting, som kommer af sig selv. Og nye kompetencer gør slet ikke. Det kræver en indsats at lære noget nyt, og den indsats forudsætter at du finder ro, tålmodighed og nysgerrighed frem. Vær forberedt på at du kan blive nødt til at gennemgå nogle emner flere gange, for at komme ordentligt til bunds.

Det er e-learning, og der er ingen der kigger dig over skulderen. Tag det i det tempo som passer dig bedst.

God e-learning rummer tit muligheden for at gennemgå emnerne på flere forskellige måder. I form af tekst, videoer, øvelser og så videre. Den mulighed har du for eksempel i mange af kurserne fra Edutasia. Benyt dig af den mulighed, det er med til at fastholde din nye viden.

Ny forskning tyder desuden på, at små pauser er befordrende for indlæringen. Så faktisk kan det være en fordel, hvis du i den kursusplan du aftaler med din arbejdsgiver, kan arrangere det sådan, at du arbejder med kurserne i relativt korte perioder af for eksempel en times tid.

Ny forskning tyder desuden på, at små pauser er befordrende for indlæringen. Så faktisk kan det være en fordel, hvis du i den kursusplan du aftaler med din arbejdsgiver, kan arrangere det sådan, at du arbejder med kurserne i relativt korte perioder af for eksempel en times tid.

Løs konkrete behov

”Learning in the flow of life”, populariseret af Deloitte, er et relativt nyt begreb indenfor digital læring. Herhjemme har vi i mange år opereret med begrebet ”livslang læring”, og det er i virkeligheden mere præcist.

Vi kan alle blive trætte af floskler og højtflyvende begreber. Men læring og kompetenceudvikling er så væsentlige faktorer for vores arbejdsliv, at vi faktisk ikke kan ignorere det, selvom vi måske har mest lyst til det.

Det er vigtigt, at vi også tager et personligt ansvar for at vores kompetencer er opdaterede. Og i den sammenhæng er der ofte en pointe i at den efter- og videreuddannelse du deltager på, er relevant i forhold til din dagligdag, og de ting du beskæftiger dig med professionelt.

Det gør det i øvrigt også oftere væsentligt nemmere at få allokeret tid til kompetenceudvikling.